Maatschappelijk Werker M/V

Verloning :CAO 319.1 Begeleider B1c

Tijdsregeling : 19/38 Contract bepaalde duur met kans op vast contract

Het Jongerencentrum Cidar VZW heefterkenningen in "Integrale Jeugdhulp" voor een Onthaal - Oriëntatie en Observatiecentrum (OOOC), Contextbegeleiding afdeling Vuurvogel enNAFT (naadloze flexibele trajecten) afdeling Koinoor. Het Jongerencentrum Cidar VZW maakt deel uit van het crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp.

Het OOOC werkt ambulant en mobiel voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. De residentiële werking richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar.

Voor de sociale dienst van het OOOC, werven we een maatschappelijk werker. aan voor een deeltijds contract van bepaalde duur met kans op vast contract. Binnen de sociale dienst bestaat het werk hoofdzakelijk uit het uitvoeren van een maatschappelijk onderzoek van de context van de jongere. Dit via huisbezoeken en gesprekken met de betrokkenen. Sterktes in verslaggeving, analyserend denkvermogen en flexibiliteit zijn een pluspunt. Je komt terecht in een enthousiast team.

Profiel:

Bachelor opleiding maatschappelijk werk.

Master in de menswetenschappen.

Kennis van de integrale jeugdhulp.

Kennis van de office programma's Word en Excel.

Beschikken over de vaardigheden om schriftelijke verslagen op te stellen.

Ervaring in werken met multidisciplinaire teams.

Goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Beschikken over een rijbewijs B en eigen wagen.

Competenties en attitudes:

Kennis van Integrale Jeugdzorg en zijn processen.

Kennis van en visie op diagnostiek in gezinssituaties.

Schriftelijke en mondelinge vaardigheden om observatiegegevens uit te wisselen.

Observatiegegevens kunnen verwerken in een schriftelijk verslag.

Administratieve vaardigheden inzake registraties en planning.

Beschikken over de nodige vaardigheden om te kunnen werken in een multidisciplinair team.

In staat zijn om in overleg te gaan met verwijzers en andere hulpverleners - school.

Goede kennis van de sociale kaart.

Kennis van de Franse taal is een pluspunt.

Beschikken over de vaardigheden om met de jongere en de ouders en hun context in gesprek te gaan.
Open staan voor diversiteit en uiteenlopende problematieken.

Flexibel in tijd en ruimte.

Stressbestendig zijn.

Informatie : Marieke Pinxten Hoofd sociale dienst -Malika Mansouri, Coördinator

02/759 96 79

Sollicitatieprocedure : email met motivatiebrief en CV voor 01/03/2020

Email : hoofdsocialedienst@cidar.be

t.a.v. Marieke Pinxten

Marie Christinastraat 8

3070 Kortenberg

Geïnteresseerd in deze vacature?

Stuur dan je cv en motivatiebrief door naar hoofdsocialedienst@cidar.be.