De V.Z.W. Jongerencentrum Cidar richt hulpverlening in aan jongeren en hun gezinnen.

Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.

Contact

Marie Christinastraat 8
3070 Kortenberg

Telefoon: 02/759.96.79
Fax: 02/759.47.75
E-mail: administratie@cidar.be

RPR : Rechtspersonenregister Leuven

Ondernemingsnummer:

0409-152829

Rekeningnummer :

BE53 3300 6567 8653

BIC CODE : BBRUBEBB

Steun

Financiële steun is steeds welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Rek. nr.: Jongerencentrum Cidar VZW

BE53 3300 6567 8653

vermeld naam en adres voor fiscaal attest te bezorgen

Jongerencentrum Cidar wordt sinds jaar en dag gesteund door Lionsclub Hertog Jan (Kortenberg). De website werd gerealiseerd met de steun van de Lionsclub.

OOOC

Het Onthaal-, Oriëntatie-, en Observatiecentrum zoekt met jongeren en hun ouders naar wegen om in problematische situaties perspectieven op verbetering te bieden. Dit duurt in het O.O.O.C. maximum 4 maanden. Zowel jongens als meisjes kunnen in het centrum terecht: van 0 tot 18 jaar in de ambulante werking en van 12 tot 18 jaar in de residentiële werking.

Lees meer

De vuurvogel

De Vuurvogel werkt intensief ambulant en mobiel: de jongeren worden niet opgenomen. De Vuurvogel kan in zijn reguliere werking 15 jongeren begeleiden. Daarbovenop begeleidt De Vuurvogel jongeren uit fase 3 van de intersectorale toegangspoort en jongeren die door de zorgnetwerken worden toegewezen. Bij deze laatste is er een samenwerking tussen de verschillende sectoren van de hulpverlening.

Lees meer

Koinoor

Koïnoor wordt ingericht door V.Z.W. Jongerencentrum Cidar en maakt deel uit van het netwerk NAFT Vlaams - Brabant. Het netwerk bestaat uit de volgende organisatie : Arktos Leuven - Groep Intro - Koïnoor. Het netwerk werkt samen met leerrecht. Jongeren worden via CLB aangemeld bij het Netwerk. NAFT biedt aan jongeren, die tijdelijk (voltijds of deeltijds) intensieve begeleiding nodig hebben, een kwaliteitsvol en maatgericht traject in functie van het opnieuw aansluiten bij een schools traject. Het aanbod binnen dit traject is erg breed om in te spelen op de diversiteit van de vragen. De in- en uitstroom in de verschillende trajecten kan flexibel gebeuren. Wat aan bod komt in een specifiek traject wordt afgestemd op de interesses en noden van elke individuele jongere. Jongeren worden opgevangen binnen een breed, maatgericht en divers zorgcontinuüm waar een stevige teamwerking garant staat voor een nauwe trajectopvolging. Er wordt met jongens en meisjes gewerkt vanaf de middelbare schoolleeftijd.

Lees meer