Vuurvogel

De Vuurvogel werkt intensief ambulant - mobiel.

Wie kan een beroep doen op De Vuurvogel?

De jongeren worden steeds verwezen door de Intersectorale Toeganspoort, het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp of de sociale diensten bij de Jeugdrechtbank.

Wie wordt er geholpen, en waarvoor?

Er wordt een beroep gedaan op "De Vuurvogel", voor de begeleiding van jongeren die in problematische overlevingspatronen leven. Er is slechts één harde voorwaarde verbonden aan de opstart van een begeleiding: in de leefwereld van de jongere moet er minstens één volwassene verklaren dat hij/zij een engagement als opvoedingsverantwoordelijke neemt t.a.v. de jongere. De inhoud en de thema's van de begeleidingen worden in samenspraak met de jongere en de opvoedingsverantwoordelijke bepaald en opgevolgd. Dit vraagt van elke betrokkene een uitgesproken engagement in de begeleiding. De plaats waar inhoud en opvolging van de begeleiding een vorm gegeven wordt is de "ronde tafel".

Ligging en bereikbaarheid van De Vuurvogel.

Het project « De Vuurvogel » is eveneens gehuisvest in de M. Christinastraat 8 te 3070 Kortenberg.
Telefoon: 02/ 759 96 79
E-mail: bert.dehaerne@cidar.be

Contact

Marie Christinastraat 8
3070 Kortenberg

Telefoon: 02/759.96.79
Fax: 02/759.47.75
E-mail: devuurvogel@cidar.be