Koïnoor

Koinoor maakt deel uit van het netwerk Naadloze Flexible Trajecten (NAFT) van Vlaams Brabant. Het netwerk bestaat uit Arktos - Intro en Koinoor. Vanuit het netwerk wordt er samengewerkt met Leerrecht..

Waartoe dient Koïnoor?

Koïnoor wordt ingeschakeld wanneer leerlingen dreigen uit de school uit te vallen, of wanneer het contact met de school effectief verbroken werd. De bedoeling van de tussenkomst van Koïnoor bestaat erin schooluitval te vermijden of te herstellen.

Wie kan een beroep doen op Koïnoor?

Een vraag tot tussenkomst door Koïnoor kan gesteld worden door de school, het CLB, ouders en leerlingen. Een akkoord tussen deze partners is wel noodzakelijk om effectief van start te gaan.

Wie wordt er geholpen, en waarvoor?

In principe kan elke middelbare scholier in Koïnoor terecht die dreigt uit te vallen uit de school of die reeds uitgevallen is. Er wordt wel van bij de aanvang nagegaan of er een reële kans bestaat dat de jongere in een tijdsbestek van maximum zes weken terug aansluit bij een school.

Het vormingsprogramma in Koïnoor biedt algemeen vormende activiteiten, en individuele leerstof en aandachtpunten. De inhoud van het programma verandert voortdurend, en wordt aangepast aan de jongeren die er zijn. Tijdens de deelname aan het vormingsprogramma wordt er verder gezocht naar de aangepaste onderwijsvorm in de school. Eens die gevonden is, gaat de jongere terug naar school.

Lees hier meer over Koïnoor.

Ligging en bereikbaarheid.

Koïnoor is gevestigd in de Schapenstraat 13 te 3000 Leuven.

Telefonisch is Koïnoor te bereiken op volgend nummer: 016/58 58 30
E-mail: lim.koinoor@gmail.com


Contact

Marie Christinastraat 8
3070 Kortenberg

Telefoon: 02/759.96.79
Fax: 02/759.47.75
E-mail: adminstratie@cidar.be